Kisah

Nabi Adam: Manusia Pertama Yang Diciptakan Allah SWT

Kisah penciptaan manusia pertama dan maksud Allah menciptakan manusia bisa ditemukan di dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah 30-39. Dari kisah ini, kita bisa meneladani sikap manusia pertama, Nabi Adam Alahais Salam, agar kita bisa lebih memahami maksud Allah menciptakan kita di dunia. Maka dari itu, tulisan ini akan menjabarkan kisah penciptaan manusia pertama dan maksud Allah menciptakan manusia.

Kisah manusia pertama

Allah SWT telah menciptakan dunia, termasuk Bumi dan isinya serta malaikat dan iblis yang berasal dari api. Suatu ketika, Allah bermaksud menciptakan manusia pertama yang diberi nama Nabi Adam Alahais Salam. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka Bumi. Malaikat Izrail berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil sari pati tanah di Bumi. Allah bermaksud menjadikan Adam sebagai khalifah (pemimpin) di Bumi. Namun, maksud Allah menciptakan manusia dipertanyakan malaikat dan iblis. Mereka pun bertanya kepada Allah mengapa bukan malaikat dan iblis yang diturunkan ke Bumi, maka Allah berfirman:

“Sesungguhnya, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka Bumi.” (QS Al- Baqarah: 30).

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di Bumi.” (QS Al-An’am: 165).

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk paling sempurna.  Nabi Adam diberi anugrah menjadi khalifah di Bumi dan diajarkan pengetahuan istimewa yang tidak diketahui makhluk lain sekalipun malaikat dan iblis, yaitu nama-nama benda di seluruh Bumi.

Agar pada malaikat dan iblis mengakui Adam sebagai khalifah di Bumi, Allah memanggil para malaikat dan iblis dan meminta mereka untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di hadapan mereka. Tentu saja mereka tidak tahu nama dari benda-benda itu. Kemudian Allah pun meminta Adam untuk melakukan hal yang sama. Dengan mudahnya, Adam mampu menyebutkan dan menjelaskan benda-benda itu.

Melihat hal itu, malaikat pun bersujud untuk menghormati Adam. Namun, iblis yang merasa dirinya lebih baik dari manusia, menolak memberikan hormat kepada manusia sehingga Allah mengusir iblis dari surga.  Sejak saat itu, iblis bersumpah untuk menggoda Adam dan keturunannya agar melanggar perintah Allah SWT.

Adam pun hidup berbahagia di surga. Namun, lambat laun rasa sepi merasuki Adam, maka Allah menciptakan Siti Hawa sebagai teman hidup Adam. Mereka hidup bersama-sama di surga dan menikmati segala sesuatu yang ada di sana asalkan menjauhi pohon khuldi.

Iblis merayu Adam dan Hawa terus-menerus dengan segala tipu daya agar melanggar perintah Allah. Iblis berkata bahwa buah khuldi akan menjadikan Adam dan Hawa kekal di surga. Adam dan Hawa pun jatuh ke dalam tipu daya iblis. Mereka memetik dan memakan buah pohon khuldi.

Adam dan Hawa pun diusir dari surga dan diturunkan ke Bumi secara terpisah sehingga harus saling mencari satu sama lain selama puluhan bahkan ratusan tahun. Akhir pencarian mereka berujung di Padang Arafah. Mereka pun meminta pengampunan Allah dengan bertobat.

Adam dan Hawa memiliki 40 anak yang berpencar ke seluruh dunia yang menjadi berbagai suku dan bangsa. Adam diberi gelar Nabi dan Rasul dan ditugaskan untuk menyampaikan dakwah di Bumi, termasuk kepada istri dan anak-anaknya. Di usia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit dan berpesan kepada Syits untuk meneruskan dakwah. Nyawa Adam pun dicabut dan jenazahnya dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan oleh malaikat.

Maksud Allah menciptakan manusia

Jika Allah SWT sudah menciptakan makhluk yang begitu sempurna dan taat kepada-Nya seperti malaikat, mengapa Allah masih menciptakan manusia? Apakah ini merupakan kesalahan?

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (Q.S Al Mu’minun: 115).

Maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk dijadikan sebagai khalifah (pemimpin) di muka Bumi.  Maka dari itu, manusia harus menjaga kelestarian alam, menjaga perdamaian antar umat manusia, serta berdakwah di Bumi dan selalu beriman dan taat kepada Allah SWT.

 

Sumber:

  • https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200420164136-289-495357/kisah-nabi-adam-as-manusia-pertama-yang-diciptakan-allah
  • https://republika.co.id/berita/qg6bhd430/kisah-manusia-pertama

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close